INVORM

Home
/
/

Een moderne leeromgeving; Brede School Academie en de Bibliotheek Schiedam

leeromgeving
leeromgeving

Een moderne leeromgeving; Brede School Academie en de Bibliotheek Schiedam

Gezamenlijke inzet voor een moderne leeromgeving

Aan de Singel in Schiedam Oost vind je het gezamenlijke onderkomen van de Brede School Academie en Bibliotheek Schiedam. De bibliotheek zet hoog in op projecten gericht op de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid. Hierbij worden ook wijkbewoners actief betrokken bij cursussen en activiteiten.
De Brede School Academie is een onderwijsinstelling die zich richt op talentvolle en gemotiveerde basisschoolleerlingen met een grote potentie maar die vanwege taalzwakte achterblijven. Veelal kinderen uit gezinnen waarvan de ouders nieuw in Nederland zijn maar ook kinderen uit gezinnen met laaggeletterde ouders krijgen na school ondersteuning op het gebied van leesvaardigheid, begrijpend lezen, uitbreiding van de woordenschat en kennis van de wereld.

In opdracht van Stichting Primo Schiedam hebben wij de kwaliteit van de leeromgeving naar een hoger niveau gebracht. Door middel van een verbouwing en een flexibele inrichting met goede voorzieningen is een moderne en laagdrempelige ruimte gecreëerd die echt aansluit bij de doelgroep.
Een resultaat waarbij het geheel van twee samenwerkende instellingen in een prettige leeromgeving meer is dan de som der delen.

Benieuwd wat wij voor jouw onderwijsinstelling of bibliotheek kunnen doen? Neem gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

Vloeroppervlak: 162m2
Verbouwingskosten: € 310,- per m2 (excl. btw)
Inrichtingskosten: € 300,- per m2 (excl. btw)