INVORM

Home
/
/

Informatiepunt Digitale Overheid – het faciliteren van jouw informatiepunt of -plein

Informatiepunt Digitale Overheid
Informatiepunt Digitale Overheid

Informatiepunt Digitale Overheid – het faciliteren van jouw informatiepunt of -plein

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om de komende jaren ruim 18 miljoen euro subsidie vrij te maken voor het Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheken. De budgetverruiming is opgenomen in de najaarsnota en betekent dat bibliotheken deze maatschappelijke dienstverlening flink kunnen uitbreiden.

 

Volgens de subsidieregels zijn de volgende activiteiten subsidiabel;

  • vergroten van digivaardigheden
  • het inrichten van informatiepunten

Bibliotheken geven aan dat de IDO’s druk worden bezocht en kunnen de budgetuitbreiding daarom goed gebruiken. In drie jaar tijd zijn de IDO’s doorgegroeid naar een structurele dienstverlening. Er zijn bibliotheken die moeite hebben de hoeveelheid vragen aan hun centrale balie te verwerken. Met het extra beschikbare geld kan het informatiepunt gedurende de gehele dag open gehouden worden en is het ook mogelijk om speciale IDO-punten met aanvullende voorzieningen voor consulenten en spreekuren in te richten.

 

InVorm ontwikkelt en levert meubilair dat duidelijk herkenbaar is als Informatiepunt Digitale Overheid. Voor specifieke situaties als het inrichten van plekken voor een privacy gevoelig consult of een compleet Informatieplein zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.