INVORM

Home
/
/

Bibliotheken steeds meer de wijken in

Bibliotheken steeds meer de wijken in

Servicepluspunten en steunpunten groot succes in scholen en serviceflats…

Bibliotheken krijgen het overal in Nederland zwaar te verduren met alle bezuinigingen. In veel steden moeten filialen noodgedwongen sluiten en worden de bibliobussen afgeschaft. Goede vervanging blijken de inmiddels geopende servicepluspunten en steunpunten in de wijk, bijvoorbeeld in de Brede Scholen, wijkcentra, cultuurhuizen en serviceflats voor ouderen. Daarnaast sluiten ook de schoolbibliotheken op basisscholen en de mediatheken in het voortgezet onderwijs aan op nieuwe behoeften. In Vorm heeft al vijf jaar goede ervaringen met deze klantgerichte aanpak en heeft er complete doelgroepgerichte meubelcollecties voor ontwikkeld.

Lees hieronder verder of download het artikel waarna u het eventueel kan printen (PDF 1.5MB).

InVorm richtte vijf jaar geleden het eerste servicepluspunt in op een Schiedamse school, toen de politiek besloot een bibliotheekfiliaal te sluiten. Inmiddels heeft InVorm complete meubelcollecties ontwikkeld die elk steunpunt tot een gewild informatiepunt maken voor jong en oud in de wijk. Zo worden de school en het serviceflat bruisende middelpunten voor de wijk en blijven jongeren en ouderen meer geprikkeld.

 

Gericht op leesbevordering

Rob Bonneur van InVorm: “We hebben in de afgelopen jaren al meer dan honderd bibliotheken ingericht. We analyseren altijd alles heel secuur en weten door continue brainstormsessies met onze klanten en met gebruikers precies wat er nu speelt en gaat spelen in de komende jaren. Onze meubelen richten zich in scholen op een speelse manier op leesbevordering, voor kinderen én voor ouders. In een serviceflat houden we rekening met een ander comfortniveau. Omdat de school of de serviceflat er vaak lang mee voort moet, zijn de ontwerpen en materialen duurzaam en zien ze er altijd aantrekkelijk uit. We hebben verschillende doelgroepgerichte collecties en houden vanzelfsprekend rekening met verdergaande digitalisering. Bijvoorbeeld met het gebruik van e-books.”

 

Brede Scholen

Het aantal Brede Scholen, scholen met een centrale wijkfunctie voor kind en ouder, groeit met de dag. Waar een Brede School besluit om ook als centraal informatiepunt voor de wijk te gaan dienen, wordt een samenwerking tussen de school, de gemeente en de bibliotheek gezocht. In de meeste steden betalen de bibliotheek en gemeente samen mee aan de inrichting van het servicepunt in de school. De bibliotheek zorgt voor een actuele collectie en voor een permanente doorstroming.

 

Afsluitbaar en aantrekkelijk

De meeste servicepunten worden ingericht in multifunctionele ruimten. In Vorm houdt er rekening mee dat deze ruimten vaak snel moeten worden omgebouwd voor een andere functie. Zo werd voor bibliotheek Het Markiezaat in Nieuw Vossemeer een deel van de collectie mobiel gemaakt en werden speciaal afsluitbare boekenkasten ontwikkeld. Inmiddels is die verrijdbare In Vorm-collectie zeer gewild in heel Nederland en Vlaanderen.

“We hebben een lijn ontwikkeld van goed afsluitbare kasten, waarvan de inhoud ook in gesloten vorm, te zien is en die de nieuwsgierigheid opwekt”, legt Martin van Velzen van InVorm uit. “De kasten zijn voorzien van ramen, energiezuinige verlichting en een fries waarop we duidelijk aangeven dat het om een bibliotheekkast gaat. We completeren het geheel met werktafel, voorleesbankjes en werkdesk voor de bibliotheekmedewerker. Dat kan in spekjeskleuren, zoals een school in Rotterdam-Zuid, of in stemmig terra zoals in een serviceflat in Schiedam.”

 

Optimaal resultaat met minimale middelen

Astrid Schulp, teamleider van Bibliotheek Waterweg, is blij met het partnership dat is ontstaan met alle Brede scholen in Schiedam. “In Schiedam kost het opstarten van een ServicePlusPunt de bibliotheek of school geen extra geld. Vanuit de gemeente Schiedam en vanuit externe bronnen hebben we telkens extra subsidies gekregen voor de opstartkosten. Een ServicePlusPunt is minimaal vier-en-een-half uur per week open. De Scholen verzorgen twee uur per week een leescoördinator en minimaal twee vrijwilligers. De bibliotheek stelt drie uur per week een bibliothecaris beschikbaar die de vrijwilligers begeleidt en verantwoordelijk is voor het onderhoud van de collectie. Zo bereik je heel veel kinderen en ouders met minimale inzet van de bibliotheek.”

 

Ontwikkel ook de ouders

Kees Bol, adjunct-directeur van de basisschool Het Startblok in Schiedam, benadrukt dat de kinderen door het ServicePlusPunt beter zijn gaan lezen: “Dat komt door de aantrekkelijke plek die In Vorm heeft gecreëerd en doordat de bieb voorkomt dat het een dode collectie is. Er komen continu andere boeken in en we spelen in op het wereldkampioenschap voetbal, de zomer, kunst, jonge dieren of andere thema’s die we behandelen in de lesprogramma’s. We nodigen ouders uit om hier te komen lezen, voorlezen of zelf boeken uit te zoeken voor thuis. Daarmee ontwikkel je niet alleen het kind, maar ook de ouders en de wijk. Een groot succes voor onze school!”

 

Compleet serfservice Servicepunt in Muiderberg

In De Rijver in Muiderberg is sinds 1 oktober 2009 een bijzonder geslaagd servicepunt van de bibliotheek gevestigd. De bieb deelt in het multifunctioneel centrum de ruimte met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Versa Welzijn, buitenschoolse opvang, een sporthal, grote repetitieruimte, foyer en verhuurbare activiteitenruimtes. In Vorm richtte het servicepunt compleet met selfservice in, pal naast de bar. Directeur van De Bibliotheek, Marian Buvelot, ziet dat de enorme ruime openingstijden tot een fikse ledengroei leidt: “Om half negen ’s morgens brengen de moeders hun kinderen naar de buitenschoolse opvang en nemen dan meteen een boek mee of lezen hier een tijdschrift bij een bakje koffie. Na het sporten komen de volleyballers aan de bar een biertje drinken en nemen om elf uur ’s avonds nog even een dvd mee.” Alleen op woensdag van 14 tot 22 uur is een bibliotheekmedewerkster aanwezig. Dit is mogelijk omdat cliënten van Stichting Philadelphia zorgen voor het opruimen van de boeken, dvd’s, luisterboeken en tijdschriften. Philadelphia is een landelijke organisatie die woon- en dagbestedingslocaties beheert voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Deze cliënten werken misschien ietsje langzamer, maar zijn super betrokken!