INVORM

Home
/
/

Seniorenwoning woongemeenschap Route 60+

Seniorenwoning woongemeenschap
Seniorenwoning woongemeenschap

Seniorenwoning woongemeenschap Route 60+

Babyboomers wachten niet langer af en ondernemen actie. Ze starten woongemeenschap Route 60+ en bouwen hun eigen seniorenwoning…

Een korte toelichting; 24% van de huishoudens wordt gevormd door mensen van 60 jaar of ouder. Over 20 jaar is 51% van de volwassenen 60+. In 20 jaar een verdubbeling van het huidige aantal waarbij het veranderende zorgsysteem mensen noodzaakt om uit te kijken naar een levensloopbestendige woning met bijhorende zorgvoorzieningen. Nu al is er een ernstig tekort en dus lastig om aan een seniorenwoning te komen. Commerciële partijen en corporaties ontwikkelen te weinig plannen waardoor ouderen aan de slag (moeten) gaan als projectontwikkelaar. Ze willen (en kunnen) niet meer langer wachten tot er voldoende geschikte en betaalbare woningen voor hen op de markt komen.
Route 60+ is zo’n groep mensen bestaande uit vier personen die ervoor hebben gekozen een woongemeenschap te vormen en gezamenlijk een seniorenwoning te ontwikkelen. Een woonhuis met drie appartementen en gezamenlijke voorzieningen. Elk appartement heeft een eigen woonkamer een slaapkamer en een badkamer. De gezamenlijke voorzieningen bestaan uit een grote woonkamer, keuken, twee logeerkamers, bergingen, waskamer en een grote tuin. Vanuit goed nabuurschap wordt voor elkaar gezorgd wanneer dat nodig is. Op die manier kan en wil men zo lang mogelijk zelfstandig wonen waarbij de logeerkamers op termijn kunnen worden gebruikt voor mantelzorgers en/of professionele ondersteuning.

Opdrachtgever: Woongroep Route 60+
Vloeroppervlak: 490m2
Status: Opgeleverd februari 2020