INVORM

Home
/
/

de Bibliotheek Schiedam en Brede School Academie Schiedam; een combinatie met meerwaarde voor gebruikers

de Bibliotheek Schiedam en Brede School Academie Schiedam; een combinatie met meerwaarde voor gebruikers

Op woensdag 26 september 2018 opende de Bibliotheek Schiedam een nieuwe vestiging. De locatie aan de Singel in Schiedam Oost is  een gezamenlijk onderkomen met de Brede School Academie Schiedam die haar activiteiten al in april was begonnen.

De Bibliotheek Schiedam zet op deze locatie hoog in op projecten die zijn gericht op ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid. Middels een gericht programma aanbod worden wijkbewoners actief betrokken bij cursussen en activiteiten.

De Brede School Academie is een nieuwe onderwijsinstelling die zich richt op talentvolle en gemotiveerde basisschoolleerlingen met een grote potentie maar die vanwege taalzwakte achterblijven. Veelal kinderen uit gezinnen waarvan de ouders nieuw in Nederland zijn maar ook kinderen uit gezinnen met laaggeletterde ouders krijgen na school ondersteuning op het gebied van leesvaardigheid, begrijpend lezen, uitbreiding van de woordenschat en kennis van de wereld.

De combinatie van deze twee elkaar goed aanvullende en intensief samenwerkende instellingen heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de leeromgeving naar een hoger niveau is gebracht; een moderne en laagdrempelige ruimte, gericht op de doelgroep en voorzien van een flexibele inrichting en goede voorzieningen. Een resultaat waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

 

Opdrachtgever: Stichting Primo Schiedam (overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar basis en speciaal onderwijs)

Vloeroppervlak: 162m2

Status: Uitgevoerd maart 2018

Verbouwingskosten: € 310,- per m2 (excl. btw)

Inrichtingskosten: € 300,- per m2 (excl. btw)