Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR 2011).

Verkoop, leveren en plaatsen van meubilair vindt plaats volgens de algemene voorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten.

Beide voorwaarden zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

Bekijk hier de volgende voorwaarden:
Algemene Voorwaarden Architecten
Algemene voorwaarden projectinrichting
Servicecontract